bireysel Şİrketler / işletmeler

    Bireysel şirketler, en basit tanımıyla, gerçek kişiler tarafından kurulan şirket- işletmelerdir. Şirketi kuran kişinin, kendini tacir olarak vergi otoritelerine kayıt ettirmesini ifade eder. Yani , kurulan şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olmaz. Deyim yerindeyse , şirketi kuran gerçek kişi tacirin kendisi şirkettir.  Ve şirketin tüm borçlarından, mali yükümlülüklerinden , kurucu sorumludur. 

 

     Bireysel şirketlerin en büyük avantajı, sermaye şirketlerine göre, kuruluş esnasında resmi prosedürler daha kolay,   hızlı ve daha az masraflıdır. Şirket kapanışı söz konusu olduğunda ise, bu farklar sadece maddi yönde olmayıp sürece de yansımaktadır. Şahıs şirketi bir gün içinde kapatılabilirken, diğer şirket türlerinde kapanış aylarca sürmektedir.