ADİ ŞİRKET / ORTAKLIK KURULUŞ MALİYETLERİ

      İki Ortaklı Bir Adi Şirket / Ortaklık kuruluş maliyetlerini inceleyelim; 

 

        Örnekte paylaştığımız değerler, İstanbul için 2020 yılı ortalama veriler olup, ortak sayısı,  işinizin türü, işinizin hacmi,  sanayi odası ve meslek odasına kayıt olma durumu,yazarkasa kullanımı, kira tutarırınız,  gibi nedenlerle fiyat farklılığı gösterebilir

 

  

        Adi Şirket kurarken karşılaşılan giderler ve maliyetler aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 • Her ortağın İmza Beyannamesi ( Noter ) - 84 X 2 = 168TL

 • Muhasebeci Vekaleti ( Noter ) - 88 X 2 = 196 TL 

 • Adi Ortaklık Sözleşmesi ( Noter )  = 110 TL

 • Kuruluş Ve Elektronik Defter Başvuru Servis Bedeli- 316 TL (ismmmo - istanbul 2020)

 • Vergi Dairesi Damga Vergisi: Kira tutarına göre değişebilir ortalama 15-20 TL

 • Her Ortağın İkametgah Belgesi  -  ( e-devlet şifresiyle ücretsiz)

 • Kira Kontratı (işyeri kendinize aitse tapu fotokopisi)

 • İki şer Adet Resim

​       

           Bu bilgiler doğrultusunda , toplam 805 TL maliyetle adi şirket - adi ortaklık işletmenizin kuruluşunu yapabilir vergi levhanızı alabilirsiniz.

 

           İşyerinizi açtıktan sonra sizi bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir. Bu kalemlere tutar belirtmiyoruz. Çünkü tutarlar iş hacminize ve işçi çalıştırma durumunuza göre değişecektir.

 

 • Her ay KDV - Ortaklık Adına

 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi - Ortaklık adına

 • Her ay Bağkur priminiz (4A sigortalılığınız var ise ödemiyorsunuz)

 • Üç ay da bir Stopaj - Ortaklık adına

 • Üç ay da bir Geçici Vergi - Her ortak için ayrı ayrı

 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini - ortaklık adına

 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını (Varsa) - ortaklık adına

 • Belediye Vergileri - ortaklık adına

 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti - ortaklık adına

   2020 Adi Şirket Kuruluş Maliyetleri 

     İki veya daha fazla ortakla birlikte, iş fikrini yeni  ve ilk defa uygulanacak girişimciler için,  adi ortaklık kurmak, yasal prosedürler ve maliyetler  bakımından , sermaye şirketlerine kıyasla daha avantajlı olmaktadır. 

Etiket; adi şirket kuruluş maliyeti, adi şirket kuruluş giderleri, 2020, adi şirketin kuruluş masrafları, adi ortaklık kuruluş maliyeti, adi ortaklık kuruluş giderleri , 2020 adi ortaklık kuruluş masrafları, adi şirket kuruluş ücreti, adi ortak kuruluş ücreti, 2020 yılı adi şirket kuruluş maliyeti, adi şirket kurarken ödenecek giderler, adi şirket kuruluşu toplam maliyet 2019

gallery/adi şirket kuruluş maliyeti 2018- adi ortaklık kurluş giderleri
Adi Şirket Kuruluş Maliyeti

Adi Ortaklık Kuruluş Giderleri 05.12.2020 Güncel