ŞAHIS ŞİRKETİ / İŞLETMESİ KURULUŞ MALİYETLERİ

                          Şahıs işletmesi kurarken karşılaşılan gider ve maliyetleri inceleyelim; 

 

          Özellikle belirtmek gerekirse, paylaştığımız bilgiler, 2020 yılı ortalama veriler olup, işinizin türü,  hacmi,  ticaret odası, sanayi odası ve meslek odasına kayıt olma durumu,yazarkasa kullanımı, kira tutarırınız,  gibi nedenlerle fiyat farklılığı gösterebilmektedir.

 

    Şahıs şirketi kuruluşunda gerekli belge ve yapılacak işlemlerin maliyetleri aşağıdaki gibidir. Bunların maliyeti ortalama 500 - 520 TL tutmaktadır. 

 

 • İmza Beyannamesi ( Noter ) - 90 TL

 • Muhasebeci Vekaleti ( Noter ) - 145 TL

 • Kuruluş & Elektronik Defter Başvuru Servis Bedeli- 250 TL

 • Vergi Dairesi Damga Vergisi: Kira tutarına göre değişebilir ortalama 25 - 50 TL

 • İkametgah Belgesi  -  ( e-devlet şifresiyle ücretsiz)

 • Kira Kontratı (işyeri kendinize aitse tapu fotokopisi)

 • İki Adet Resim

​       

        Bu Bilgiler doğrultusunda , toplam 510 TL maliyetle şahıs işletmenizin kuruluşunu yapabilir vergi levhanızı alabilirsiniz.

​ 

         İşyerinizi açtıktan sonra sizi bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir. Bu kalemlere tutar belirtmiyoruz. Çünkü tutarlar iş hacminize ve işçi çalıştırma durumunuza göre değişecektir.

 

 • Her ay KDV

 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi

 • Her ay Bağkur priminiz (4A sigortalılığınız var ise ödemiyorsunuz)

 • Üç ay da bir Stopaj

 • Üç ay da bir Geçici Vergi

 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini

 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını (Varsa)

 • Belediye Vergileri

 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti

Etiket; 2020 şahıs şirketi,  şahıs şirketi kuruluş maliyeti, home ofis açma, vergi levhası çıkarma, 2020 şahıs şirketi kuruluş maliyeti, şahıs şirketi kuruluş giderleri, şahıs firması açılış masrafları, şahıs şirketi kuruluş ücreti, vergi levhası çıkarma maliyeti, şahıs şirketi, şahıs firması, şahıs işletmesi, 2020 şahıs şirketi masrafları, 2020 şahıs firması kuruluş giderleri, şahıs işletmesi kuruluş maliyeti, şahıs şirketi kuruluşunda karşılaşılan giderler

        2020 Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyetleri 

 

       Şahıs şirketleri, yeni kuruluş aşamasında ve küçük ölçekli girişimler için, kuruluş prosedürlerinin kolaylığı, düşük kuruluş giderleri ve düşük muhasebeci ücretleri bakımından, sermaye şirketlerinde kıyasla daha avantajlıdır. 

       

       Mali Müşavirler aracılığı ile, şahıs şirketi bir günde kurulabilmekte , aynı gün vergi levhası alınabilmektedir. Kapatırken de, yine bir gün içinde kapatılabilmektedir. 

gallery/şahıs şirketi kuruluş maliyeti giderler masraflar
Şahıs şirketi kuruluş maliyeti 

Şahıs firması kuruluş giderleri  06.5.2020 Güncel